VH biogas 1 2 3 4 5 6 7
Hem / Bakgrund / Process / Information / Kontakt

bild 1

Välkommen till
Vårgårda Herrljunga Biogas


VHbiogas är ett projekt som initierats av lantbrukare i trakten kring Vårgårda och Herrljunga med tanken att kunna utnyttja potentialen i gödseln från djurhållningen. Från gödseln går det nämligen att utvinna biogas. Gas som sedan kan uppgraderas till att köra fordon med! Genom samrötning av olika gödselslag finns möjlighet att även blanda in andra organiska restprodukter från industriell produktion.

Vårgårda samt Herrljunga kommun har också tidigt visat intresse och stöd för denna etablering. I nuläget finns tankställe för gasbilar i Vårgårda, men förhoppningen är att underlaget ska växa och fler tankställen byggas. Intressant att nämna i sammanhanget är att Vårgårdabuss är de första i Sverige som börjat köra Volvos nya bussar med MDE-teknik (metan/diesel).