Tillfälligt erbjudande! Sänkt gaspris i Vårgårda.

01.08.2020

Gaspriset sänks med 2kr/kg på Fordonsgas tankstation i Vårgårda fram till juni 2021. 

Bakgrund är att Vårgårda-Herrljunga Biogas AB erhållit statligt stöd för att öka produktionen av biodrivmedel och stärka producenternas konkurrenskraft. VHbiogas drivs och ägs av miljöintressenter och omvandlar lokala restprodukter till värdefull biogödsel. Då är det naturligt att när så är möjligt, stödja de som tankar lokalproducerad biogas. Därför görs denna kampanj tillsammans med Fordonsgas Sverige som driver tankstället.

Biogas gjord på gödsel är det mest miljövänliga drivmedlet på marknaden. Lokalproducerad biogas minskar transporter och återför näringsämnen till närliggande åkermark.