Såhär funkar det

Biogas är en gas som bildas när organiskt material, t.ex. gödsel och växter bryts ned av mikroorganismer i syrefria miljöer. Biogas består mest av metan och koldioxid och bildas spontant i naturen, bland annat i magen hos kor, i sumpmarker och i andra syrefria miljöer.
Biogödsel är den restprodukt från rötningsprocessen som återförs till lantbruket. Biogödsel luktar mindre än vanlig gödsel. Biogödsel innehåller också större andel lättillgängligt kväve. Detta ger större möjligheter för växterna att ta upp kväve när gödsel sprids.
Olika gödselslag, vall och andra organiska biprodukter blandas och hygieniseras för att förhindra smittspridning. Därefter pumpas det in i rötkammaren och gas avges under en uppehållstid på 30-40dagar. Från utlastningsbrunnar körs biogödsel tillbaka till gården. Rötgasen uppgraderas till biogas av fordonsgaskvalitet för distribution till slutanvändare.