Händelser

Har ert företag förpackat livsmedel som måste kasseras? Plåt, papper, plast eller kanske inplastade hela pallar. Är det arbetskrävande och kostsamt?

Vårgårda-Herrljunga Biogas AB först i Sverige med membranteknik för rening av biogas för fordon.