Händelser

För att öka anläggningens totala produktionskapacitet har ytterligare en rötkammartank byggts.

Har ert företag förpackat livsmedel som måste kasseras? Plåt, papper, plast eller kanske inplastade hela pallar. Är det arbetskrävande och kostsamt?