Vårgårda-Herrljunga Biogas satsar på hightech batteri

14.10.2023

Vårgårda Herrljunga Biogas tar nu ett banbrytande steg genom att även erbjuda viktiga tjänster till det svenska elnätet med hjälp av en toppmodern batteriinstallation.

Detta gråvita batteri, som är stort som en container och kostar 7-8 miljoner svenska kronor, är det första i sitt slag i Vårgårda. Batterier av denna storlek är ovanliga i Sverige. Batteri har en kapacitet på 1000 kW och är anslutet till anläggningens transformator, vilket möjliggör olika tjänster som behövs för att stärka det svenska elnätet.

Batteriet ger även möjlighet till så kallat elarbitage där man köper el när det är överskott och levererar när det är brist – Det kan även användas för att kapa de effekttoppar som ofta inträffar morgon och kväll. Det kan även komma att användas som reservkraft vid störningar i nätet.

Den produktion av biogas som sker på anläggningen har alltså ingen direkt koppling till batteriinvesteringen, mer än att den ordinarie verksamheten är en väsentlig elförbrukare.– Att vi nu utöver vår normala fossilfria energiproduktion kan erbjuda en stöttning av elnätet och bidra till elektrifieringen är i linje med företagets långsiktiga ambitioner.