Utbyggnad av ny reaktor

01.07.2019

För att öka anläggningens totala produktionskapacitet har ytterligare en rötkammartank byggts. 

Den nya rötkammarens volym är ca 4300 m3. Rötkammaren har fast tak med centrumomrörare och gasvolymen förbinds med redan befintliga membrantak på andra rötkammare.

Samtidigt har en mindre rötkammare gjorts om till efterrötkammare.

Huvudsyften har varit att öka mängden substrat som kan behandlas med bibehållen lång uppehållstid.

Men även att öka utrötningsgraden i biogödseln som sedan kommer att spridas hos lantbrukare i närområdet.

Projektet har delfinansierats från Klimatklivet.