Vad gör vi idag

Vårgårda-Herrljunga Biogas producerar sedan 2014 biogas av fordonsgaskvalité. Ca 2 miljoner kubikmeter fordonsgas (motsvarar ca 2 miljoner liter diesel) levereras årligen via gasledning till tankstation i Vårgårda. Därifrån distribuerar Fordonsgas Sverige AB överskottet till andra tankstationer i västra Sverige. Anläggningen behandlar årligen ca 75 000 ton substrat som rötas och levererar biogödsel till gårdar i närområdet. Substratet består i huvudsak av gödsel. Slaktrestprodukter, livsmedelsrester, matavfall med flera utgör också en betydande andel.