Hur allt började

VHbiogas AB initierades av lantbrukare i trakten kring Vårgårda och Herrljunga med tanken att kunna utnyttja potentialen i gödseln från djurhållningen. Från gödseln går det nämligen att utvinna biogas. Gas som sedan kan uppgraderas till att köra fordon med! Genom samrötning av olika gödselslag finns möjlighet att även blanda in andra organiska restprodukter från industriell produktion.

Vårgårda samt Herrljunga kommun visade tidigt intresse och stöd för denna etablering. I nuläget finns tankställe för bilar och bussar i Vårgårda. Ett antal av Vårgårdabuss och Vårgårda kommuns bilar körs idag på miljövänlig fordonsgas, vilken består av 100% biogas från VHbiogas produktionsanläggning. Resterande gas distribueras av Fordonsgas AB till andra tankställen.