Först i Sverige

04.04.2013

Vårgårda-Herrljunga Biogas AB först i Sverige med membranteknik för rening av biogas för fordon. 

Vårgårda-Herrljunga Biogas AB har valt att använda ny teknik för uppgradering av biogas från sin anläggning under uppbyggnad. Tekniken är ny inom biogasanläggningar, och bygger på separering av metan genom att föra biogas genom membran. Därigenom avskiljs koldioxid och vatten och metaninnehållet koncentreras så att fordonsgas erhålls. Driftsättning kommer att ske i slutet av 2013. Vårgårda-Herrljunga Biogas ser fördelar med membrantekniken genom minskat underhåll och lägre energikostnader jämfört med alternativ teknik som erbjuds. Vid reningen av biogasen kan man tillvarata en mycket hög andel av tillgängligt metaninnehåll. Detta gör att utsläppen av metan till naturen minskar, vilket är viktigt ur tillståndssynpunkt och en del av VHbiogas miljöpolicy. - "När vi nu valt att bygga en samrötningsanläggning med lokal förankring bland lantbrukare och andra företagare i närområdet, strävar vi efter förvalta förtroendet genom att bygga miljövänligt och med bästa driftsekonomi", säger Tobias Kullingsjö som är ordf. i VHbiogas AB och en av lantbrukarna. Tekniskt är fungerar det så att rå biogas med ca 15bars tryck passerar membran i tre reningssteg. Biogasen innehåller 50-70% metan, resterande är till största delen koldioxid och lite vatten. Efter reningen har utgående gas 97% metan och kan användas som fordonsgas för bilar och bussar. Varje membranen består av buntar med något som kan liknas vid hårstrå med hål i. Biogasen trycks in i hålet och genom väggarna passerar de inte önskade ämnena medan metangasen ej passerar membranets väggar. Som leverantör har VHbiogas valt DMT Environmental Technology i Nederländerna. DMT har tidigare driftsatt liknande anläggning i England samt drivit pilotanläggningar.