Vi producerar biogas till fordon

med gödsel direkt från gårdarna runt omkring anläggningen


Historiska händelser

Har ert företag förpackat livsmedel som måste kasseras? Plåt, papper, plast eller kanske inplastade hela pallar. Är det arbetskrävande och kostsamt?

Vårgårda-Herrljunga Biogas AB först i Sverige med membranteknik för rening av biogas för fordon.